Always Fysio neemt de privacy van u en al haar andere (potentiële) gebruikers serieus. We streven ernaar uw privacy veilig te stellen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. U wordt verzocht het hiernavolgende privacystatement zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens.

 

  1. Identiteit

Deze website is eigendom van Always Fysio, gevestigd aan de Dille 14, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63624702.

 

  1. Wet Bescherming Persoonsgegevens

Always Fysio gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Always Fysio houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien u een relatie met Always Fysio heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Always Fysio verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u Always Fysio schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt uw gegevens laten veranderen en wijzigen door het sturen van een e-mail naar info@alwaysfysio.nl. Bij verhuizing dient u dit tijdig aan te geven.

 

  1. Gegevens en doel

Met het oog op onze dienstverlening kunnen wij zowel direct als indirect persoonsgegevens van of over de gebruiker verzamelen en vastleggen. Onder deze persoonsgegevens vallen onder meer de contactgegevens, het e-mailadres, de rekening en/of creditcardgegevens, het IP-adres en/of foto’s van de afzender. Wij gebruiken transactiegegevens om misbruik van de dienst te voorkomen. Always Fysio zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren en/of voor de hierover omschreven doeleinden. Always Fysio zal de persoonsgegevens niet langer bewaren in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of verwerkt. Het doel voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruiker is het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens ter optimalisatie van onze dienstverlening. De gegevens van de gebruiker worden voor geen ander doel gebruikt dan hiervoor omschreven.

 

  1. Bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Daardoor kan Always Fysio de inrichting van de website optimaliseren.

 

  1. Third party cookies en Google analytics

Op de website van Always Fysio kunnen ook diensten van derden worden ingezet voor marketing- en analysedoeleinden. Deze kunnen eveneens cookies (“third party cookies”) plaatsen om u tijdens het surfen regio- of themaspecifieke banners te tonen. U kunt het toelaten van “third party cookies” in de instellingen van uw browser deactiveren. Houdt u er wel rekening mee, dat dit de functionaliteit van andere websites dan die van Always Fysio zou kunnen beïnvloeden. Always Fysio kan bijvoorbeeld gebruik maken van Google analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Always Fysio maakt ook gebruik van Ezoic om de advertenties nog beter op uw behoeften af te kunnen stemmen.

  1. Links met andere websites

Als u een externe link volgt waarmee u de website verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat Always Fysio geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website. Always Fysio aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij Always Fysio er daadwerkelijk van op de hoogte was dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zal Always Fysio die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacystatements van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de voorwaarden en het privacystatement die voor de website van Always Fysio gelden. Always Fysio raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

 

  1. Beveiliging gegevens

Always Fysio draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Always Fysio. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Always Fysio, voor zover dat in hun functie noodzakelijk is. Always Fysio spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Always Fysio is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Always Fysio.

 

  1. Verstrekking gegevens aan derden

Wij stellen de persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden, met uitzondering van:

–               instellingen betrokken bij de financiële afhandeling en de door ons ingeschakelde derden in het kader van Always Fysio;

–               indien wij hiertoe wettelijk worden verplicht;

–               indien dit noodzakelijk is om de rechten van de bezoeker of onze rechten te beschermen;

 

In die gevallen worden uw persoonsgegevens echter alleen verstrekt indien genoemde derden de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens hebben toegezegd.

 

  1. Beveiliging

De beveiliging van de inlog- en betaalschermen en het afrekenen van Always Fysio diensten wordt voortdurend geoptimaliseerd. De beveiliging werkt via de zogenoemde Secure Socket Layer (SSL) technologie. Het verstrekken van onjuiste informatie is strafbaar. Misbruik hiervan wordt gemeld aan de autoriteiten.

 

  1. Toepasselijk Recht

Op deze website en privacystatement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met dit privacystatement zullen worden voorgelegd ter arbitrage bij de stichting DigiTrage, gevestigd te Utrecht, tenzij op grond van dwingend Nederlands recht een andere rechter bevoegd is. Indien anderstalige versies van het privacystatement discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Als u nog vragen heeft over het privacybeleid van Always Fysio, neemt u dan contact op met het op de website vermelde contactadres.

Always Fysio behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig de website voor een update. Heeft u vragen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens of over de werkwijze van Always Fysio op het gebied van privacy, stuurt u dan een e-mail naar info@alwaysfysio.nl.

 

Versie Juli 2015